Inschrijven

Om deel te nemen aan onze activiteiten moet u eerst lid worden. Lidmaatschap is gratis.

In principe wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland (enkel op afspraak). Dit om jou en je noden beter te leren kennen. De persoon met een handicap zelf en/of zijn of haar familie of persoonlijke begeleiding kan hierop aanwezig zijn, naargelang de mogelijkheden. Het gesprek duurt gewoonlijk een half uur maar kan ook iets langer duren. Uitzonderlijk kan er huisbezoek geregeld worden, maar normaal vindt het gesprek plaats bij Voluit vzw.

U vindt het adres en onze contactgegevens bij contact. Onze precieze locatie verdient een extra woordje uitleg. Onze locatie was vroeger een schoolgebouw (nu Gemeenschapscentrum Terlinden). Als u via de poort binnengaat, komt u op de speelplaats terecht. Links staat een containerbouw. Hierin bevindt zich ons secretariaat en vinden ook de kennismakingsgesprekken plaats. Om eventuele verwarring te voorkomen: op het domein zijn er nog andere verenigingen, waaronder een sportclub en een dienst gezinszorg.

Tijdens het kennismakingsgesprek gebeurt het volgende:

  • Voorstelling Voluit vzw, werking & aanbod.
  • Kennismaking met persoon met handicap (interesses etc.).
  • Invullen van het inschrijvings- en anamneseformulier.
  • Uitleg over hoe de facturatie verloopt.
  • Mogelijk al inschrijven voor een specifieke activiteit.

Het inschrijvings- en anamneseformulier bevat vragen op administratief, medisch en sociaal vlak. De aard van de handicap en nodige zorg komen ook aan bod. Zo heeft de begeleiding (onder wie ook vrijwilligers) een globaal inzicht over hoe om te gaan met de deelnemer.

Ingeschreven leden zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen.

Leden dienen zich nog steeds in te schrijven voor elke specifieke activiteit. Dit verloopt echter zeer eenvoudig. Er liggen inschrijvingslijsten klaar tijdens de vrijetijdsactiviteiten. Telefonisch of per e-mail inschrijven is uiteraard ook mogelijk.