Algemeen

Historiek Als je het over de geschiedenis van Voluit vzw wilt hebben, dan moet je eerst een andere vereniging vermelden: Voluntas vzw. Voluntas is als vereniging zonder winstgevend doel sinds 1984 gegroeid uit een zelfhulpgroep en werkt sinds 1989 als organisatie voor gezinnen en personen met een handicap. Voluntas biedt reeds jaren verscheidene vormen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een handicap. Sinds 1998 tot 2010 werd Voluntas hiervoor erkend door het VAPH. Omdat de vrijetijdsafdeling in die jaren is gegroeid en omdat het VAPH een specifieke en heldere werking wenste, werd er beslist om een deel van het vrijetijdsaanbod in een nieuwe, aparte vereniging onder te brengen. En zo werd in 2010 Voluit vzw geboren: Voluit voor vrije tijd!  Voluit wordt erkend door het VAPH als vrijetijdszorgorganisatie en koepelt onder SOM(federatie van sociale ondernemingen vzw). Voluit biedt niet enkel eigen activiteiten aan, maar doet ook aan vrijetijdstrajectbegeleiding  Ga naar boven Onze visie Waarden Voluit vzw is stellig overtuigd van en laat zich leiden door: 
 • de gelijkwaardigheid in verscheidenheid van personen met een handicap; 
  • het recht van personen met een handicap op een volwaardig burgerschap (ook in de vrije tijd); 
  • de autonomie en keuzevrijheid van de gezinnen en personen met een handicap; 
  • het respect voor de fundamentele kinder- en mensenrechten; 
  • het besef dat vrije tijd een sterke hefboom voor integratie en inclusie van personen met een handicap is; 
 • de zekerheid dat nu en in de toekomst vrije tijd alsmaar centraler komt te staan; 
  • het vaste inzicht dat zinvolle vrijetijdsbesteding in groep belangrijk is voor de sociale cohesie in de samenleving; 
  • het sterk vertrouwen in vrijwilligers die een meerwaarde (en inclusie) realiseren voor zichzelf en voor personen met een handicap; 
 • de stelling die bewijst dat opvang in vrijetijdsbesteding de draagkracht van het gezin bevordert. 
Niet doelgroepspecifiek (dus niet exclusief), wel doelgroepgericht Voluit vzw vindt dat personen met een handicap recht hebben op een degelijke en vooral toegankelijke vrijetijdsbesteding. Ons aanbod is daarom aangepast aan deze doelgroep.  Personen zonder handicap zijn ook welkom op onze activiteiten. De minderheidsgroep (hier personen met een handicap) staat centraal, maar de meerderheidsgroep wordt niet uitgesloten. Zo voorkomen we dat we een eiland vormen.  Bij de begeleiding stellen wij de handicap van onze deelnemers niet centraal, maar we houden ze wel in het achterhoofd. We kiezen dus de gulden middenweg. Een handicap zegt niets over iemands persoonlijkheid. Toch moet er rekening worden gehouden met de beperking.  Ga naar boven Medewerkers Eerst een overzicht met naam en functie van elke medewerker. Ons vast team is klein. Wij rekenen dan ook op ondersteuning door vrijwilligers. 
  • Raad van Bestuur: 
 • Lid: Marguerite (Margot) Jans 
  • Lid: Mariette Coenen 
  • Lid: Monique (Nicky) Janssen 
  • Lid: Ivo Vercammen 
  • Lid: Monica Vercammen 
 • Dagelijkse werking: 
  • Projectmedewerker & administratie: Glen Aerts 
Glen Aerts heeft bachelordiploma’s “Sociaal Werk – Maatschappelijk Werk” & “Toegepaste Informatica” behaald aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. Stageplaatsen: sociale diensten van ZNA Stuivenberg Ziekenhuis & ZNA Joostens Woon- en Zorgcentrum. In dat WZC heeft hij daarna ook nog een vakantiejob gedaan op de sociale dienst.  Marleen Adriaenssens: na haar studies Vrije Grafiek en Gezinswetenschappen volgde Marleen de ‘BaNaBa Autismespectrumstoornissen’ aan de AP Hogeschool te Antwerpen. Ze werkte als leerkracht, als grafisch ontwerper, als persoonlijk assistent bij mensen met autisme en als begeleider bij dagcentrum de Vunder.  Ga naar boven Meter van onze verenigingen: Sera Janssens  Graag zouden wij Sera Janssens verwelkomen als meter van onze vzw’s Voluntas en Voluit. Sera is een dame uit Merksem. Ze schildert aquarel en doet ook aan fotografie. Ze heeft dan ook verschillende tentoonstellingen op haar naam staan. Surf naar AQUASERA voor meer info. Ook zet ze zich al jaren voor goede doelen in. Haar man Jacky Schmit, helaas overleden, steunde haar daarin altijd. Hij wou nog dat Sera meter werd van onze vzw’s, waarvoor dank.  Sera Janssens is de oprichtster van De Rode Draad, een kunsthappening, waarbij alle Merksemse (amateur)kunstenaars de gelegenheid krijgen hun werk aan het grote publiek voor te stellen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.