Doelpubliek

Ons doelpubliek is vrij ruim. Algemeen kunnen we spreken over kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap. Verder richten we ons ook specifiek tot personen met een ontwikkelingsstoornis (zoals autisme of ADHD).  
Naast personen met een handicap mogen ook hun broers, zussen en vrienden deelnemen. 
We richten ons niet alleen tot mensen die door hun beperking minderbegaafdzijn. Ook bijvoorbeeld personen met hoogfunctionerend autisme zijn van harte welkom! 

Tot slot willen we benadrukken waarom deelnemers naar onze werking komen of mee reizen. Niet enkel en alleen om vrijetijdsactiviteiten te doen. Het sociale aspect is minstens even belangrijk! Uiteraard moeten de gasten eens hun hart kunnen luchten bij de begeleiding. Nog veel belangrijker is dat ze zich goed voelen in de groep. Leren zich sociaal te gedragen t.o.v. de anderen, naar eigen mogelijkheden.