Missie en visie

Missie
Wij bieden vrijetijdsbesteding en vakantieopvang aan. Dit gebeurt op een warme en verantwoordelijke manier, aangepast aan de noden van onze deelnemers, met of zonder beperking.

Visie

  • Omdat vrijetijdsbeleving en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking de mogelijkheden en de draagkracht van het gezin
  • Wij zijn er van overtuigd dat ieder persoon recht heeft op een volwaardig burgerschap, dus eveneens recht op vrijetijdsbeleving.
  • We vinden dat vrije tijd een sterke hefboom voor integratie en inclusie van personen met een beperking is.
  • Een zinvolle vrijetijdsbesteding in groep is belangrijk voor de sociale cohesie in de samenleving.
  • We hebben een sterk vertrouwen in vrijwilligers die een meerwaarde en inclusie realiseren voor zichzelf en voor personen met een beperking.